Jedini centar s međunarodno licenciranom stazom
  • Ljetna karting škola za djecu od 8 do 14 godina
Nova adresa i telefon Auto Škole

Nova adresa i telefon Auto Škole

Auto Škola Karting centar Zagreb od ove godine posluje na novoj adresi:

Shopping centar Prečko, Slavenskog 1, I kat