Jedini centar s međunarodno licenciranom stazom
  • Ljetna karting škola za djecu od 8 do 14 godina
Trodnevni tečaj karting vožnje!

Trodnevni tečaj karting vožnje!

Obavještavamo vas o novoj ljetnoj ponudi karting centra Zagreb. Svaki tjedan održavat će se trodnevni tečaj vožnje kartinga za djecu od 8 do 14 godina. Osim same karting vožnje djeca će naučiti uvijek korisna pravila ponašanja u prometu.

Sve informacije i prijave moguće su putem naših mail adresa (kontakt) ili na broj mobitela: 091 3882 866

Vidimo se u KC Zagreb 🙂

Ukupno trajanje: 3 dana,
Prvi dan: predavanje 2 školska sata
Drugi dan: 2 školska sata, ponavljanje naučenog i polaganje testova, vožnja
Treći dan: praktični dio; 2 školska sata vožnje (između čunjeva, vožnja u paru…)